ประกาศ!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ด้วยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เหมาจ่าย
รายเดือนทำหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 อัตรา
เพื่อให้การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายราย
เดือน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊กที่นี่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^