ประชาสัมพันธ์!!! เชิญประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2566

เชิญนักเรียนและผู้ปกครองที่มีรายชื่อต่อไปนี้
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่อาคารทวิภูวดล
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น.
นักเรียนใส่ชุดนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^