ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาผลการเรียน 2567

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 17.30 น.
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2566)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

^