รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปจำนวนนักเรียนแยกชั้น-เพศ-ห้อง
^